Հեղափոխություն հավաքագրման գործընթացում

Մեր առաջադեմ գործիքակազմի միջոցով բարելավեք մասնագետների հավաքագրման գործընթացը

Մեզ վստահում են

Հեղափոխություն հավաքագրման գործընթացում

Հեշտ հավաքագրում, հավաքագրման գործընթացների պարզեցում

Մեր համապարփակ լուծումները կապահովեն արագ և սահուն հավաքագրում

Տեղադրեք աշխատանքի հայտարարություն

Պարզ ինտերֆեյսի շնորհիվ E-hr-ում աշխատանքի հայտարարությունը կարող եք տեղադրել րոպեների ընթացքում։ Յուրաքաչյուր հայտարարության համար անհատական հարցաշար ստեղծելու հնարավորությունը թույլ կտա արագ զտել Ձեզ հետաքրքրող թեկնածուներին և խնայել ժամանակ։

Գտեք Ձեր հաջորդ թիմակցին

Դիմորդներին խմբավորելու համար կարող եք նրանց տեղափոխել Ձեր կողմից ստեղծված համապատասխան թղթապանակներ:
Բացի այդ, մեր մշակած արհեստական բանականությամբ օգնականը կգնահատի դիմորդների համապատասխանությունը ձեր աշխատանքի նկարագրությանը և կտա հակիրճ նկարագրություն՝ դիմորդի ուժեղ և թույլ կողմերի մասին։ Մեր գործիքը կխնայի Ձեր արժեքավոր ժամանակը և կօգնի հեշտությամբ խմբավորել թեկնածուներին և կենտրոնանալ այն թեկնածուների վրա, ովքեր համապատասխանում են Ձեր պահանջներին։

Ստեղծեք հարցազրույց

Որոշեք հարցազրույցի ամսաթիվը, տևողությունը և ընտրեք հարցազրուցավարներին: Հարցազրույցի անցկացման մանրամասների մասին հարցազրուցավարները և թեկնածուները կտեղեկացվեն ինչպես էլ․ նամակի օգնությամբ, այնպես էլ՝ ցանկության դեպքում՝ SMS հաղորդագրությամբ։

Ստեղծեք անհատական քննություններ

Թեկնածուների համապատասխանությունը գնահատելու համար կարող եք անցկացնել քննություն՝ հատուկ կազմված հարցաշարերի միջոցով։ Անհրաժեշտ է ընտրել հարցաշարը, գնահատման ձևը՝ ավտոմատ, կամ հանձնաժողովի միջոցով։ Վերջինս դեպքում կարող եք ընտրել հանձնաժողովի մեկ կամ մի քանի անդամներ անդամների։

Տեղադրեք աշխատանքի հայտարարություն

Պարզ ինտերֆեյսի շնորհիվ E-hr-ում աշխատանքի հայտարարությունը կարող եք տեղադրել րոպեների ընթացքում։ Յուրաքաչյուր հայտարարության համար անհատական հարցաշար ստեղծելու հնարավորությունը թույլ կտա արագ զտել Ձեզ հետաքրքրող թեկնածուներին և խնայել ժամանակ։

Գտեք Ձեր հաջորդ թիմակցին

Դիմորդներին խմբավորելու համար կարող եք նրանց տեղափոխել Ձեր կողմից ստեղծված համապատասխան թղթապանակներ:
Բացի այդ, մեր մշակած արհեստական բանականությամբ օգնականը կգնահատի դիմորդների համապատասխանությունը ձեր աշխատանքի նկարագրությանը և կտա հակիրճ նկարագրություն՝ դիմորդի ուժեղ և թույլ կողմերի մասին։ Մեր գործիքը կխնայի Ձեր արժեքավոր ժամանակը և կօգնի հեշտությամբ խմբավորել թեկնածուներին և կենտրոնանալ այն թեկնածուների վրա, ովքեր համապատասխանում են Ձեր պահանջներին։

Ստեղծեք հարցազրույց

Որոշեք հարցազրույցի ամսաթիվը, տևողությունը և ընտրեք հարցազրուցավարներին: Հարցազրույցի անցկացման մանրամասների մասին հարցազրուցավարները և թեկնածուները կտեղեկացվեն ինչպես էլ․ նամակի օգնությամբ, այնպես էլ՝ ցանկության դեպքում՝ SMS հաղորդագրությամբ։

Ստեղծեք անհատական քննություններ

Թեկնածուների համապատասխանությունը գնահատելու համար կարող եք անցկացնել քննություն՝ հատուկ կազմված հարցաշարերի միջոցով։ Անհրաժեշտ է ընտրել հարցաշարը, գնահատման ձևը՝ ավտոմատ, կամ հանձնաժողովի միջոցով։ Վերջինս դեպքում կարող եք ընտրել հանձնաժողովի մեկ կամ մի քանի անդամներ անդամների։

Նորարարական լուծումներ՝ արդյունավետ հավաքագրման համար

Հավաքագրման գործընթացի համար նախատեսված բոլոր գործիքները` մեկ հարթակում

Հայտարարության արդյունավետ տարածում

Աշխատանքի հայտարարությունը կարող եք տարածել մի շարք հարթակներում, այդ թվում՝ ձեր ընկերության կայքում, job.am, jobspider.am կայքերում և Facebook-ը, Linkedin-ը սոցհարթակներում՝ ապահովելով թեկնածուների շրջանում լայն տեսանելիություն։

AI օգնական

Մեր մշակած արհեստական բանականությամբ օգնականը կգնահատի դիմորդների համապատասխանությունը Ձեր աշխատանքի նկարագրությանը և կտա հակիրճ նկարագրություն՝ դիմորդի ուժեղ և թույլ կողմերի մասին։ Մեր գործիքը կխնայի Ձեր արժեքավոր ժամանակը և կօգնի հեշտությամբ խմբավորել թեկնածուներին և կենտրոնանալ այն թեկնածուների վրա, ովքեր համապատասխանում են Ձեր պահանջներին։

Ճշգրիտ վիճակագրություն

Կայքում կարող եք իրական ժամանակում տեսնել յուրաքանչյուր հայտարարության դիտումների և դիմումների քանակը, ինչպես նաև վիճակագրություն այն մասին, թե որ կայքերով են դիտել հայտարարությունը, ինչ տարիքային խմբի և սեռի են դիմորդները։ Վիճակագրական վերլուծությունը հասանելի է ինչպես միաժամանակ բոլոր աշխատանքների, այնպես էլ յուրաքանչյուր աշխատանքի համար։

Ավտոմատ էլ․ նամակ և SMS ծանուցումներ

Էլ․ նամակ ուղարկելուց զատ, մեր հարթակը առաջարկում է հարցազրույցի հրավերները SMS-ի միջոցով ուղարկել նաև անմիջապես թեկնածուների հեռախոսահամարներին, ինչը մասնագետի և թեկնածուի միջև կապահովի արագ և սահուն հաղարդակցություն։

Աշխատակիցների համակարգում

Մեր հարթակի միջոցով կարող եք հեշտությամբ համակարգել Ձեր աշխատակիցների մասին տեղեկատվությունը, աշխատանքի ընդունված դիմորդին և նրա տվյալները տեղափոխել աշխատակիցների բաժին՝ նշելով նրա պաշտոնը և այլ տեղեկություններ։

Հայտարարության արդյունավետ տարածում

Աշխատանքի հայտարարությունը կարող եք տարածել մի շարք հարթակներում, այդ թվում՝ ձեր ընկերության կայքում, job.am, jobspider.am կայքերում և Facebook-ը, Linkedin-ը սոցհարթակներում՝ ապահովելով թեկնածուների շրջանում լայն տեսանելիություն։

AI օգնական

Մեր մշակած արհեստական բանականությամբ օգնականը կգնահատի դիմորդների համապատասխանությունը Ձեր աշխատանքի նկարագրությանը և կտա հակիրճ նկարագրություն՝ դիմորդի ուժեղ և թույլ կողմերի մասին։ Մեր գործիքը կխնայի Ձեր արժեքավոր ժամանակը և կօգնի հեշտությամբ խմբավորել թեկնածուներին և կենտրոնանալ այն թեկնածուների վրա, ովքեր համապատասխանում են Ձեր պահանջներին։

Ճշգրիտ վիճակագրություն

Կայքում կարող եք իրական ժամանակում տեսնել յուրաքանչյուր հայտարարության դիտումների և դիմումների քանակը, ինչպես նաև վիճակագրություն այն մասին, թե որ կայքերով են դիտել հայտարարությունը, ինչ տարիքային խմբի և սեռի են դիմորդները։ Վիճակագրական վերլուծությունը հասանելի է ինչպես միաժամանակ բոլոր աշխատանքների, այնպես էլ յուրաքանչյուր աշխատանքի համար։

Ավտոմատ էլ․ նամակ և SMS ծանուցումներ

Էլ․ նամակ ուղարկելուց զատ, մեր հարթակը առաջարկում է հարցազրույցի հրավերները SMS-ի միջոցով ուղարկել նաև անմիջապես թեկնածուների հեռախոսահամարներին, ինչը մասնագետի և թեկնածուի միջև կապահովի արագ և սահուն հաղարդակցություն։

Աշխատակիցների համակարգում

Մեր հարթակի միջոցով կարող եք հեշտությամբ համակարգել Ձեր աշխատակիցների մասին տեղեկատվությունը, աշխատանքի ընդունված դիմորդին և նրա տվյալները տեղափոխել աշխատակիցների բաժին՝ նշելով նրա պաշտոնը և այլ տեղեկություններ։

Հարցեր

1. Աշխատանքի հայտարարությունների տեղադրման և թեկնածուների դիմումների քանակի համար կա՞ արդյոք սահմանափակում

Ոչ, սահմանափակում չկա ո’չ աշխատանքի հայտարարությունների տեղադրման և ո’չ էլ թեկնածուների դիմումների քանակի համար:

2. Կարո՞ղ եմ հայտարարությունը հրապարակելուց հետո հետևել տարածման արդյունավետությանը

Իհարկե, կայքում կարող եք ոչ միայն իրական ժամանակում տեսնել հայտարարության դիտումների և դիմումների քանակը, այլև վիճակագրություն, թե որ կայքերից են դիտել հայտարարությունը, ինչ տարիքային խմբի և սեռի են դիմորդները։ Վիճակագրությունը հասանելի է հայտարարության տեղադրման պահից և թույլ է տալիս գործատուներին ճիշտ գնահատել համագործակցության արդյունավետությունը:

3. Ի՞նչ փաթեթներ է առաջարկում կայքը և որքա՞ն արժեն դրանք

Բացահայտեք Ձեր բիզնեսի ներուժը՝ առանց մեծ գումարներ ծախսելու: Մենք առաջարկում ենք ամսական և տարեկան փաթեթներ՝ առանց որևէ պարտավորության: Բացի այդ, կարող եք մի քանի օր անվճար օգտվել կայքից՝ գործիքակազմին և հարթակի առավելություններին գործնականում ծանոթանալու համար։ Զանգահարեք մեր մասնագետներին՝ Ձեր բիզնեսի կարիքներին համապատասխան առաջարկ ստանալու համար կամ լրացրեք Ձեր տվյալները և մենք կապ կհաստատենք Ձեզ հետ։
Հեռախոսահամար՝ (+374) 96 144 038
Դեմո ցուցադրություն

4. Ինչպե՞ս է աշխատում SMS ծանուցման գործառույթը

Մեր SMS ծանուցման գործառույթը տեքստային հաղորդագրությունների միջոցով հարցազրույցի հրավերը ուղարկում է անմիջապես թեկնածուի հեռախոսահամարին։ Գործառույթը միտված է կողմերի միջև ապահովել արագ հաղորդակցություն։

5. Հարթակը հնարավորություն տալի՞ս է հավաքագրման գործընթացի ժամանակ համագործակցել թիմի անդամների կամ հավաքագրման մյուս մասնագետների հետ

Այո, մեր հարթակը ամբողջ թիմի համար է: Կարող եք նախապես ստեղծել բաժիններ, ավելացնել ձեր թիմակիցներին, կիսվել թեկնածուների ռեզյումեներով, համատեղ հետևել և համակարգել հավաքագրման գործընթացը՝ որոշումների կայացման գործընթացում թափանցիկություն ապահովելու համար։

6. Արդյո՞ք արհեստական բանականության միջոցով ռեզյումեների գնահատումը արդյունավետ է հայկական շուկայում:

Մեր արհեստական բանականությամբ մոդելները մշակված են զրոյից և հարմարեցված են տեղական շուկայի առանձնահատկություններին: Մոդելները մանրակրկտորեն փորձարկվել են հայկական և ռուսական աշխատաշուկայում շրջանառվող ռեզյումեների գնահատման համար: Բացի այդ, արհեստական բանականությամբ մոդելները հիանալի են աշխատում ինչպես հայերեն, այնպես էլ ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով ռեզյումեների համար։

Հավաքագրումը՝ ավելի հեշտ

Ծանոթացեք գործիքակազմին և հարթակի առավելություններին

Պատվիրել ցուցադրություն